Enkel op afspraak
mobile: 0476/25.87.63
mail: eva@vantilburgh.be
Grand Monchaut 24A 7890 Ellezelles
regio Brakel-Ronse

 
Centrum Leven  


Centrum leven staat voor (goed) willen leven, leven in balans, even stil staan bij belangrijke zaken in je leven, maar soms ook voor overleven.
Heb je het gevoel er alleen voor te staan? Zit je ergens ‘vast’ in je leven? Heb je nood aan een professioneel ‘luisterend oor’? Iemand die de tijd neemt om te luisteren naar jouw uniek levensverhaal en je terug op weg helpt?

Bij Centrum Leven kan je terecht voor:

Gezinsbegeleiding: bij echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, ongeval of ziekte, rouwverwerking, ontslag,… Specialisatie: adolescentenproblematiek.

Psychotherapie: bij depressie, burn-out, negatief zelfbeeld, angststoornissen, verslaving, seksueel misbruik, eetstoornissen, automutilatie, relatieproblemen, eenzaamheid, impulsief gedrag…
Volwassenen, koppel-/relatietherapie, kinderen en adolescenten.

Emotioneel lichaamswerk: soms zijn er geen woorden (nodig) om te vertellen wat er is gebeurd, wat je nu juist voelt. Lichaams- en ademhalingsoefeningen kunnen dan helpen.

Echtscheidingsbemiddeling: wanneer je als partners kiest om uit elkaar te gaan moet er heel wat geregeld worden. Een bemiddelaar kan dan helpen om tot een goede overeenkomst te komen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer ex-partners zelf tot een regeling komen de echtscheiding voor kinderen gemakkelijker te verwerken is.
Kijk ook eens naar de website: www.tweehuizen.be (het professorenfilmpje).

Familiebemiddeling: een bemiddelaar kan zorgen voor een context waarin er terug met elkaar gepraat kan worden. Bij bvb. het overlijden van een dierbaar persoon lopen de emoties soms hoog op, maar moeten er wel een aantal zaken dringend geregeld worden. Een neutrale persoon die even goed voor alle partijen tracht te werken kan dan de nodige ruimte en structuur bieden.

Wie?: Eva Van Tilburgh (°1972) studeerde aan de UG waar ze haar licentie en aggregaat in de criminologie en de politieke en sociale wetenschappen behaalde.
Al snel kwam ze in het onderwijs terecht, waar ze naast het geven van de vakken psychologie en gedragswetenschappen, een pioniersrol speelde in de leerlingenbegeleiding. Om zich hierin verder te bekwamen volgde ze met succes tal van opleidingen waaronder die van Jongerenhulpverlener (2006), Contextuele Gezinsbegeleider (2008), de postacademische vorming van Bemiddelaar in Familiezaken (UG,2011) ,de 4 jarige erkende IV-therapeutenopleiding (Educatieve Academie, 2009-2013 ) en een specialisatiejaar Koppeltherapie (Educatieve Academie, 2013).
Sinds haar 4de volgde ze ook verschillende dansopleidingen in verscheidene disciplines (klassiek ballet, moderne dans, Afrikaanse dans, hedendaagse dans, flamenco, tango…), de laatste jaren met specifieke interesse in het emotionele lichaamswerk (yoga, bio-energetica, qi-gong…).

Eva Van Tilburgh is aangesloten bij de beroepsvereniging (V.V.T.I.V) en meer info over Eva op www.vindeentherapeut.be