Enkel op afspraak
mobile: 0476/25.87.63
mail: eva@vantilburgh.be
Grand Monchaut 24A 7890 Ellezelles
regio Brakel-Ronse

 
Centrum Leven  


Psychotherapie:

‘Als je een kind bij de hand houdt, investeer dan 100% van je aandacht in het vasthouden van dat handje. Doe hetzelfde als je je partner omhelst’ Tich Nhat Hanh

Het getuigt van veel moed om de stap naar therapie te zetten. In een eerste (verkennend) gesprek kijken we samen naar de hulpvraag van de cliënt. Wat zijn de verwachtingen, de verlangens? Maar ook: wat zijn de angsten? Vervolgens kan er gewerkt worden vanuit verschillende kaders: elementen uit de (Jungiaanse) psychoanalyse, de systeemtheorie, de psychosynthese, de bio-energetica, de Gestalttherapie en het contextuele denken worden gebruikt in een eclectische visie die de werkelijke ontmoeting- in dialoog- met de cliënt centraal stelt. Niet het referentiekader of de technieken staan aldus centraal, maar de cliënt in zijn context met respect voor alle geloofs- en/of levensovertuigingen.